1. Trang chủ
 2. Mua bán và nộp hồ sơ chứng thư số cho đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh

Mua bán và nộp hồ sơ chứng thư số cho đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh

NVKD thực hiện đặt hàng và hỗ trợ KH hoàn tất hồ sơ cấp chứng thư số lên hệ thống Website admin. Sau đó, thực hiện xác minh thông tin vừa khai báo nhằm đảm bảo các thông tin giấy tờ trong hồ sơ của khách hàng là đầy đủ, hợp pháp và hoàn toàn chính xác.

Hướng dẫn thực hiện:

Phần I. Đặt mua sản phẩm

Bước 1: Lựa chọn gói sản phẩm, dịch vụ

Anh/chị truy cập website: MISA STORE. Chọn sản phẩm MISA eSign, nhấn Mua ngay

Lưu ý: Chọn loại chứng thư số “TỔ CHỨC”

Bước 2: Đặt hàng

Nhập số lượng gói sản phẩm/dịch vụ (thiết bị USB Token sẽ đi cùng với từng gói sản phẩm/dịch vụ)

Nhập xong, nhấn Thanh toán

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại màn hình Giỏ hàng, anh/chị nhập Mã giảm giá, mã giới thiệu => Nhấn Áp dụng (nếu có)

Nhấn Tiếp tục

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán

 1. Thông tin đơn vị sử dụng:
  – Chọn loại đối tượng là: Hộ, cá nhân kinh doanh
  – Ở trường thông tin Tên hộ, cá nhân kinh doanh: điền Tên cá nhân Tên chủ hộ (VD: Điền thông tin “Trần Đăng Lâm”, không điền thông tin “Hộ cá nhân Trần Đăng Lâm”)
  – Người sở hữu chứng thư: điền thông tin chủ hộ

2. Thông tin cấp hóa đơn tài chính, thông tin thanh toán: tương tự luồng mua hiện tại (Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Phần II. Khai báo và xác minh hồ sơ khách hàng

Bước 1: Truy cập vào trang Website admin theo đường dẫn tại đây.

Bước 2: Chọn mục Hồ sơ cần xử lý. Chọn đơn hàng cần khai báo hồ sơ, nháy đúp chuột

Bước 3: Tại giao diện Chi tiết hồ sơ, chọn tab Thông tin hồ sơ để thực hiện khai báo các thông tin.

Hồ sơ cấp chứng thư số bao gồm: Đơn đăng ký chứng thư số và Hồ sơ pháp lý

 • (1) Tải đơn Đăng ký chứng thư số trên website và điền vào đơn các thông tin của hộ kinh doanh và mã số thuế cá nhân của chủ hộ.
 • (2) Đối với hồ sơ pháp lý
  – MST: điền thông tin MST cá nhân của chủ hộ
  – Tên tổ chức: Điền tên chủ hộ (VD: Trần Đăng Lâm)
 • Các thông tin khác: nhập theo đúng yêu cầu

Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Kiểm tra lại thông tin lần cuối, sau đó nhấn Xác minh để chuyển hồ sơ sang “Thẩm định” duyệt.

Bài viết này hữu ích chứ?