Đặt mua chữ ký số MISA eSign USB Token


1. Mục đích sử dụng

Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm chữ ký số MISA eSign trên trang MISA STORE

2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Lựa chọn gói sản phẩm, dịch vụ

Anh/chị truy cập website: MISA STORE. Chọn sản phẩm MISA eSign, nhấn Mua ngay

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại màn hình Báo giá sản phẩm Chữ ký số điện tử. anh/chị lựa chọn:

 • Loại chứng thư: 
  Tổ chức, Cá nhân, Cá nhân thuộc tổ chức
 • Gói sản phẩm:
  1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm

Sau khi đã lựa chọn, nhấn Mua ngay

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
Bước 2: Đặt hàng

Nhập số lượng gói sản phẩm/dịch vụ (thiết bị USB Token sẽ đi cùng với từng gói sản phẩm/dịch vụ)

Nhập xong, nhấn Thanh toán

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại màn hình Giỏ hàng, anh/chị nhập Mã giảm giá, mã giới thiệu => Nhấn Áp dụng (nếu có)

Nhấn Tiếp tục

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Hệ thống yêu cầu nhập tài khoản MISA để tiếp tục thực hiện thanh toán.

Trường hợp 1: Khách hàng chưa có tài khoản MISA ID

Đối với khách hàng chưa có tài khoản MISA , anh/chị thực hiện như sau:

 • Nhấn vào Đăng ký
 • Nhập thông tin, bao gồm: Tên, Email. Nhấn Đăng ký
 • Đặt mật khẩu cho tài khoản. Nhấn Tiếp tục
 • Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt về email, Vui lòng nhập mã kích hoạt.
 • Như vậy, anh/chị đã thực hiện đăng ký tài khoản MISA thành công. Nhấn Tiếp tục mua hàng để chuyển sang Bước 3
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
Trường hợp 2: Khách hàng đã có tài khoản MISA ID

Đối với khách hàng đã có tài khoản MISA , anh/chị vui lòng nhập thông tin tài khoản của mình và nhấn Đăng nhập

Sau đó, chuyển sang Bước 3

Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán

Tại đây, anh/chị thực hiện khai báo các thông tin thanh toán, bao gồm:

 • Thông tin đơn vị sử dụng

Anh/chị nhập đầy đủ các thông tin liên quan. Sau khi hoàn thành, nhấn Tiếp tục

 • Thông tin cấp hóa đơn tài chính

Tiếp đó, anh/chị nhập tiếp Thông tin cấp hóa đơn tài chính, vui lỏng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc

Sau đó, nhấn Tiếp tục

 • Thông tin chủ sở hữu doanh nghiệp

Nhập Thông tin chủ sở hữu doanh nghiệp, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc

Nhấn Tiếp tục

 • Thông tin người sở hữu chứng thư (đại diện theo pháp luật của tổ chức)

Anh/chị vui lòng nhập các thông tin bắt buộc. Lưu ý, phần email phải tuyệt đối chính xác vì đây là email nhận mã kích hoạt chứng thư sau này.

Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Thanh toán
 • Thông tin thanh toán

Tại đây, Anh/chị có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Vui lòng theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Sau khi thanh toán thành công, anh/chị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số qua USB Token

Lưu ý:

Trường hợp chỉ muốn mua USB trắng thông tin để phòng các vấn đề thất lạc, hư hỏng USB, anh/chị thực hiện như sau:

 • Vào trang esign.misa.vn, nhấn chọn Báo giá
 • Chọn tab USB Token, nhấn Mua ngay
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan