1. Trang chủ
 2. Cài đặt USB Token trên MacOS (đối với USB được cấp trước 4/2021)

Cài đặt USB Token trên MacOS (đối với USB được cấp trước 4/2021)

Trường hợp anh/chị nhận được USB Token trước 4/2021 và đang sử dụng MacOS, vui lòng theo dõi hướng dẫn dưới đây:

1. Kích hoạt USB Token

Hiện nay, USB Token chỉ kích hoạt được trên máy tính hệ điều hành Window

Vui lòng theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây

Sau khi kích hoạt, anh/chị có thể tiếp tục cài đặt USB Token trên cả MacOS và Window như bình thường.

2. Cài đặt USB Token
Bước 1: Download file MISA-CA_V2_Installer.dmg
 • Cắm USB Token vào máy
 • Download file MISA-CA_V2_Installer.dmg tại đây
Bước 2: Cài đặt file MISA-CA_V2_ Installer.dmg

Sau khi Download thành công, anh/chị Click đúp để mở file MISA-CA_V2_Installer.dmg vừa tải về

 • Click đúp chuột vào file MISA-CA V2.0.pkg để tiến hành cài đặt.

Khi hệ thống chuyển sang màn hình Install MISA-CA V2.0, anh/chị nhấn Continue.

 • Tiếp tục nhấn Continue.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Nhấn Agree để đồng ý cài đặt Install MISA-CA V2.0
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Nhấn Install để thực hiện cài đặt Bộ cài
 • Nhập User Name và Password của Macbook đang sử dụng.
 • Sau đó, nhấn Install Software.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Lưu ý: Thông thường, khi thực hiện cài đặt phần mềm bất kỳ trên MacOS, hệ thống sẽ yêu cầu nhập Password (Mật khẩu) đăng nhập máy tính để cho phép cài đặt phần mềm (Như hình trên)

Nếu anh/chị đang cắm USB Token thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN của USB Token (Như hình dưới). Vui lòng rút USB ra và thực hiện nhập Password máy tính (Như hình trên)

 • Hệ thống sẽ lập tức cài đặt và hiển thị về máy khi cài đặt bộ cài thành công.

Chú ý thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình: “Vui lòng rút USB Token và cắm lại để bắt đầu sử dụng phần mềm”

Bước 3: Đăng nhập vào Ứng dụng MISA Token Manager V2.0
 • Cắm USB Token vào máy tính
 • Anh/chị vào Lauchpad, tìm và Click Ứng dụng  MISA-CA Token Manager V2.0 để mở
 • Nhấn Đồng ý.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Anh/chị vào mục Chứng thư số. Nhập Mã pin USB Token
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Như vậy, anh/chị đã thực hiện cài đặt USB Token thành công và có thể thực hiện ký số ngay từ bây giờ.

Lưu ý:

Trường hợp anh/chị nhận được USB Token sau 4/2021, vui lòng theo dõi hướng dẫn tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?