3. Đăng ký sử dụng Dịch vụ công KBNN

 1. Truy cập link https://dvc.vst.mof.gov.vn chọn Đăng ký sử dụng

2. Khai báo thông tin

2.1. Kê khai thông tin đơn vị

 • Nhập đầy đủ các trường thông tin có gắn dấu *
 • Tích chọn Sử dụng dịch vụ công trực tuyến
 • Sau đó nhấn Tiếp tục

2.2. Kê khai thông tin dự án

 • Thực hiện Kê khai thông tin tài khoản đã mở tại kho bạc nhà nước và Kê khai thông tin ĐVQHNS/Dự án của đơn vị giao dịch
 • Nhấn Tạo số tài khoản của đơn vị, điền thông tin tài khoản
 • Bấm Tiếp tục

2.3. Kê khai thông tin thành viên

2.3.1. Chủ tài khoản/ Ủy quyền chủ tài khoản

 • Nhập đủ trường thông tin: Họ tên, CMND, Email..
 • Chọn chức danh tham gia
 • Đăng nhập MISA ESIGN Tool với tài khoản đã được cấp, nhấn biểu tượng kí số trên màn hình.
 • Nhấn Lấy thông tin, sau đó nhập mã PIN. Bấm OK
 • Màn hình lấy lên thông tin chứng thư số của Chủ tài khoản. Nhấn Ghi

2.3.2. Kế toán trưởng/ Ủy quyền kế toán trưởng

 • Nhấn nút + tại danh sách thành viên
 • Khai báo thông tin theo hướng dẫn tại mục 2.3.1

2.3.3. Nhân viên

 • Khai báo thông tin theo hướng dẫn trên, bỏ qua bước đăng nhập vào MISA ESIGN Tool
 • Khai báo đủ thông tin nhấn Tiếp tục

3. Lưu lại thông tin hồ sơ

 • Nhấn nút Lưu
 • Hệ thống gửi lại mã hồ sơ. NSD vào kiểm tra và cập nhật thông tin.

4. Kiểm tra/ cập nhật thông tin hồ sơ

4.1. Truy cập link https://dvc.vst.mof.gov.vn chọn Tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng

4.2. Nhập mã hồ sơ sau đó nhấn Tìm kiếm. Tại mục Danh sách nhấn vào mã hồ sơ

4.3. Màn hình hiển thị giao diện trang Đăng ký dịch vụ công trực tuyến – Thiết bị di động tại KBNN nhấn Tiếp tục

4.4. Bấm nút tiếp tục tới màn hình Hoàn thành và gửi hồ sơ xuất hiện. NSD nhấn Lưu

4.5. Tiếp tục truy cập vào trang Dịch vụ công kho bạc nhà nước và thực hiện theo trình tự từ bước 4.1 tới 4.3.

 • Nhấn Ký số
 • Chọn phê duyệt sau đó nhập mã PIN MISA ESIGN Tool của chủ tài khoản.
 • Hệ thống cập nhật trạng thái mã hồ sơ. NSD kiểm tra email để nhận kết quả đăng ký gửi về từ Kho bạc nhà nước.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan