1. Trang chủ
  2. Trường hợp 1: Anh/chị có sẵn Văn bản ủy quyền + Đơn đề nghị cấp CTS

Trường hợp 1: Anh/chị có sẵn Văn bản ủy quyền + Đơn đề nghị cấp CTS

Vui lòng thực hiện như sau:

  • (1) Nhấn chọn Tôi đã có sẵn
  • (2) Nhấn vào Biểu tượng dấu cộng vào từng loại giấy tờ để nộp lên ứng dụng
  • (3) Anh/chị có thể nộp giấy tờ bằng cách Chụp ảnh hoặc Tải lên từ bộ nhớ điện thoại

1. Trường hợp giấy tờ được Người đại diện pháp luật ký tay và đóng dấu vào giấy tờ:

=> Anh/chị chọn chụp ảnh lại các mặt của các loại giấy tờ (Văn bản ủy quyền + Đơn đề nghị cấp CTS).

2. Trường hợp giấy tờ được Người đại diện pháp luật ký số vào giấy tờ:

=> Anh/chị chọn tải giấy tờ (Văn bản ủy quyền + Đơn đề nghị cấp CTS) lên từ tệp có sẵn trong điện thoại.

Hoàn thành việc nộp lại các giấy tờ lên ứng dụng, anh/chị nhấn Xong. Sau đó, nhấn Tiếp theo để chuyển bước thực hiện.

Sau khi hoàn tất việc nộp Văn bản ủy quyền + Đơn đề nghị cấp CTS, anh/chị chuyển sang Bước 2/2 để thực hiện xác nhận thông tin.

Bài viết này hữu ích chứ?