1. Trang chủ
 2. Nộp hồ sơ cho chứng thư số có vai trò: Tôi là quản lý

Nộp hồ sơ cho chứng thư số có vai trò: Tôi là quản lý

Vui lòng chọn đúng vai trò của chứng thư số Cá nhân thuộc tổ chức.

 • (1) Nhấn chọn vai trò: Tôi là Quản lý (Người có quyết định bổ nhiệm. Ví dụ: Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận)
 • (2) Nhấn Tiếp theo để tiến hành nộp hồ sơ.

1. Cung cấp giấy tờ chứng nhận của tổ chức/doanh nghiệp

Đối với loại chứng thư số tổ chức, anh/chị có thể lựa chọn một trong các giấy tờ sau:

 • Chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp
 • Quyết định, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
 • Quyết định thành lập cơ quan/tổ chức
 • Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan/tổ chức

Để cung cấp thông tin tổ chức/doanh nghiệp, vui lòng thực hiện như sau:

 • (4) Lựa chọn một trong các giấy tờ cho phép. Tích chọn và nhấn Tiếp theo.
 • (5) Ứng dụng hiển thị thông tin hướng dẫn chụp ảnh các giấy tờ, nhấn Bắt đầu chụp ảnh.
 • (6) Anh/chị vui lòng chụp đủ các mặt của giấy tờ.

Trong trường hợp hình ảnh anh/chị cung cấp chưa đạt yêu cầu, ứng dụng sẽ yêu cầu chụp lại.

2. Cung cấp thông tin người sở hữu chứng thư

Tiếp đó, anh/chị thực hiện cung cấp các giấy tờ liên quan đến người đại diện pháp luật của chứng thư.

 • (7) Ứng dụng yêu cầu chụp ảnh CMND/CCCD/Hộ chiếu người sở hữu chứng thư.
 • (8) Tích chọn vào loại giấy tờ muốn sử dụng (CMND/CCCD/Hộ chiếu). Đọc kỹ hướng dẫn chụp ảnh giấy tờ trước khi thực hiện. Sau đó, nhấn chọn Bắt đầu chụp ảnh.
 • (9) Lần lượt chụp các mặt (mặt trước/mặt sau) của giấy tờ. Chụp thành công. Nhấn chọn Sử dụng để lưu lại hình ảnh vừa chụp.

3. Quay video mặt trước và mặt sau giấy tờ

Tùy thuộc vào loại giấy tờ anh/chị sử dụng (CCCD/CMND/Hộ chiếu), ứng dụng sẽ yêu cầu anh/chị quay video 2 mặt của giấy tờ:

 • Nhấn Bắt đầu
 • Cầm 2 góc bên dưới của CCCD/CMND. Sau đó đưa CCCD/CMND vào giữa khung hình và nhấn Quay
 • Quay mặt trước và chuyển ra mặt sau, đảm bảo thấy rõ các cạnh của CCCD/CMND

Hoàn thành việc quay CCCD/CMND.

4. Cung cấp hình ảnh khuôn mặt để xác minh

Theo quy định pháp luật, anh/chị cần cung cấp hình ảnh khuôn mặt của mình để được xác minh và cấp chứng thư số:

 • (10) Ứng dụng yêu cầu cung cấp hình ảnh khuôn mặt, nhấn Bắt đầu.
 • (11) Hướng dẫn cách quay video khuôn mặt. Vui lòng đọc kỹ quy cách quay để thực hiện chính xác. Nếu đã hiểu, nhấn Đã hiểu để thực hiện.
 • (12) Thực hiện quay video để xác thực khuôn mặt

Hệ thống sẽ thực hiện đối chiếu khuôn mặt và thông tin cá nhân trên giấy tờ. Nếu trùng khớp thông tin. hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác thực thành công.

5. Kiểm tra thông tin hồ sơ

Các thông tin được hệ thống tự động trích rút từ các giấy tờ anh/chị khai báo. Vui lòng kiểm tra và xác nhận lại:

 • (13) Ứng dụng yêu cầu anh/chị kiểm tra và xác nhận lại thông tin hồ sơ. Nhấn Kiểm tra ngay.
 • (14) Anh/chị vui lòng kiểm tra lại thông tin tổ chức/doanh nghiệp. Nếu thông tin đã chính xác, nhấn Xác nhận.
 • (15) Tiếp tục kiểm tra lại thông tin người đại diện pháp luật. Nếu thông tin đã chính xác, nhấn Xác nhận.
 • (16) Vui lòng nhập email, SĐT của người sử dụng chữ ký số và nhấn Xác nhận.

6. Nộp giấy tờ xác nhận chức danh

Vui lòng chụp ảnh một trong các giấy tờ sau:

 • Quyết định bổ nhiệm
 • Quyết định giao việc
 • Văn bản phân công công công việc
 • Hợp đồng lao động
 • Chụp ảnh các mặt của giấy tờ hoặc tải trực tiếp lên phẩn mềm nếu có sẵn.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển bước thực hiện.

7. Ký vào đơn đề nghị cấp chứng thư số

Sau khi kiểm tra xong thông tin đơn, anh/chị thực hiện ký và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư số.

 • Vui lòng lựa chọn hình thức ký phù hợp.

Trường hợp 1: Ký số đơn đề nghị cấp chứng thư

Trong trường hợp anh/chị lựa chọn ký số lên đơn đề nghị cấp chứng thư, vui lòng thực hiện như sau:

 • Nhấn chọn Tôi đã có chữ ký số, tôi muốn ký số
 • Để ký số và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư số lên ứng dụng di động MISA eSign, vui lòng thực hiện như sau:
  – Thực hiện chia sẻ qua Gmail, Google Driver hoặc Zalo,…. Sau đó chuyển đơn đã tải lên máy tính.
  – Khi đơn đề nghị đã được chuyển lên máy tính, anh/chị thực hiện ký Đơn đề nghị bằng chữ ký số của mình qua các ứng dụng hỗ trợ ký số (Adobe Acrobat, Foxit Reader,…)
  – Sau đó, chuyển đơn đề nghị đã được ký số từ máy tính lên điện thoại đang sử dụng.

Lưu ý: Khi thực hiện ký số vào đơn đề nghị cấp CTS, anh/chị chỉ cần quay lại giấy ủy quyền mà không cần phải quay đơn đề nghị cấp CTS nữa.

 • Tải đơn đề nghị cấp chứng thư đã được ký số lên thành công. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang quay giấy xác nhận chức danh.
 • Chuyển sang bước 8 và Gửi hồ sơ.

Trường hợp 2: Ký tay đơn đề nghị cấp chứng thư

Trong trường hợp anh/chị lựa chọn ký tay lên đơn đề nghị cấp chứng thư, vui lòng thực hiện:

 • Nhấn chọn Tôi muốn ký tay.
 • Để ký tay và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư số lên ứng dụng di động MISA eSign, vui lòng thực hiện như sau:
  – Thực hiện chia sẻ qua Gmail, Google Driver hoặc Zalo,…. Sau đó chuyển đơn đã tải lên máy tính.
  – Khi đơn đề nghị đã được chuyển lên máy tính. anh/chị thực hiện in đơn ra giấy.
  – Sau đó, thực hiện ký tay (đóng dấu) trực tiếp lên đơn.
 • Tích chọn Tôi đã in, ký tay vào đơn và nhấn Tiếp theo.
 • Chụp ảnh đơn đề nghị cấp chứng thư đã được ký tay bằng ứng dụng MISA eSign.
 • Nhấn Tiếp theo để thực hiện quay lại đơn đề nghị cấp CTS.

8. Quay lại giấy xác nhận chức danh

Vui lòng quay lại giấy tờ xác nhận chức danh:

 • Nhấn Bắt đầu để tiến hành quay
 • Thực hiện quay các mặt của giấy tờ
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển tiếp bước thực hiện

Lưu ý: Trường hợp, anh/chị ký tay vào đơn đề nghị cấp CTS thì sau bước này đã có thể gửi hồ sơ về cho MISA.

9. Quay lại đơn đề nghị cấp chứng thư số

Nếu đơn đề nghị cấp CTS được ký tay, anh/chị vui lòng quay lại giấy tờ này cho MISA eSign:

 • Nhấn Bắt đầu để tiến hành quay
 • Thực hiện quay các mặt của giấy tờ
 • Nhấn Gửi hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ cấp CTS cho MISA

Như vậy, anh/chị đã thực hiện nộp hồ sơ bản mềm thành công. Hồ sơ sẽ được gửi đến cho MISA thẩm định và phê duyệt để cấp phát chứng thư trong thời gian sớm nhất.

Bài viết này hữu ích chứ?