1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số từ xa

Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số từ xa

Sau khi chứng thư số được phê duyệt thành công, MISA sẽ gửi thông báo: “Hồ sơ yêu cầu đề nghị cấp chứng thư số của bạn đã được phê duyệt” về điện thoại.

Khi đó, khách hàng vui lòng thực hiện kích hoạt chứng thư số của mình trên ứng dụng MISA eSign di động.

Bước 1: Nhận thông báo duyệt hồ sơ

Khi hồ sơ đã được phê duyệt, ứng dụng hiển thị thông báo ngay trên màn hình:

  • Nhấn chọn vào thông báo hoặc đăng nhập trực tiếp vào ứng dụng MISA eSign di động.
  • Nhấn Kích hoạt ngay để tiến bắt đầu kích hoạt chứng thư số.

Bước 2:Kiểm tra thông tin chứng thư số và xác nhận

Tại màn hình kiểm tra chứng thư, anh/chị thực hiện kiểm tra chi tiết các thông tin có trên chứng thư:

  • Nếu thông tin trên chứng thư hoàn toàn chính xác, nhấn Kích hoạt để hoàn thành.

Lưu ý: Bằng việc nhấn chọn “Kích hoạt” bạn cũng đồng ý với thỏa thuận với dịch vụ do MISA cung cấp. Anh/chị có thể nhấn chọn vào cụm từ “Thỏa thuận dịch vụ” để xem chi tiết văn bản.

  • Nếu thông tin trên chứng thư chưa chính xác hoặc có sai sót. Anh/chị có thể thực hiện báo sai thông tin bằng cách nhấn Sai thông tin.
  • Thực hiện chỉnh sửa trực tiếp thông tin sai ngay trên ứng dụng và nhấn Cập nhật.

Khi đó, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo: “Sau khi cập nhật thông tin hồ sơ, bạn cần nộp lại đơn đề nghị cấp chứng thư số”.

  • Nhấn Tiếp tục để quay lại bước nộp hồ sơ.

Lưu ý: Anh/chị phải nộp lại đơn đề nghị cấp chứng thư số mới khi đã thay đổi thông tin trên chứng thư số.

Vui lòng hoàn tất hồ sơ bản cứng và gửi về MISA trong vòng 7 ngày kể từ ngày chứng thư được kích hoạt. Theo dõi hướng dẫn như hình dưới:

Như vậy, chứng thư số đã được kích hoạt thành công. Sau khi kích hoạt thành công, anh/chị thực hiện đăng ký thiết bị xác thực ký số. Vui lòng theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?