1. Trang chủ
  2. Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng MISA ESIGN

Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng MISA ESIGN

Sau khi đặt mua chứng thư số thành công, anh/chị thực hiện cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng MISA ESIGN.

  • Nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số theo đúng quy định pháp luật cho MISA
  • Phục vụ quá trình thẩm định hồ sơ
  • Quản lý chứng thư và thực hiện ký tài liệu
1. Cài đặt ứng dụng MISA ESIGN:

( Cấu hình tối thiểu của điện thoại khi cài ứng dụng MISA ESIGN: Android 5 trở lên, IOS 11 trở lên)

Anh/chị lên chợ ứng dụng, gõ tìm kiếm MISA ESIGN

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image001-1.jpg

Nhấn <Cài đặt>

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image003-577x1024.jpg

Nhấn <Mở> để truy cập vào ứng dụng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image005-579x1024.jpg
2. Đăng nhập vào ứng dụng

Nhấn <Đăng nhập>

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu của người sở hữu chứng thư. Sau đó nhấn <Đăng nhập>

  • Lưu ý: Trường hợp khách hàng chưa đặt mua chứng thư số trên website, khi đăng nhập vào ứng dụng MISA ESIGN hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tài khoản của bạn chưa đăng ký dịch vụ chứng thư số”

Sau khi đăng nhập ứng dụng thành công. Anh/chị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số

Bài viết này hữu ích chứ?