1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nộp hồ sơ đối với chứng thư số của cá nhân

Hướng dẫn nộp hồ sơ đối với chứng thư số của cá nhân

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng sẽ nhận được các email thông báo sau:

 1. Email: “Thông báo đặt hàng thành công sản phẩm”
 2. Email: “MISA eSign – Chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký chứng thư số”

Lưu ý: Trường hợp chưa có các văn bản, giấy tờ khác như trong mail, anh/chị có thể tham khảo mẫu đính kèm và tải về.

Hướng dẫn thực hiện

Anh/chị vui lòng mở mail và kiểm tra 2 email kể trên.
Tại email “MISA eSign – Chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất thủ tục đăng ký chứng thư số” anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau để nộp hồ sơ:

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng MISA eSign mobile

Anh/chị thực hiện quét mã QR trên điện thoại để tải nhanh hoặc vào chợ ứng dụng, tìm kiếm MISA eSign.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng MISA eSign mobile

Sau khi tải và cài đặt thành công ứng dụng, anh/chị thực hiện đăng nhập vào ứng dụng theo tài khoản đã được cấp trong mail.

Tài khoản đăng nhập bao gồm:

 • Email tài khoảm
 • Mật khẩu
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Bước 3: Nộp hồ sơ trên ứng dụng MISA eSign mobile

Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ hiển thị đơn hàng của anh/chị.

 • Bấm chọn vào đơn hàng cụ thể để nộp hồ sơ
 • Nhấn chọn Nộp hồ sơ cấp chứng thư
 • Tại bước nộp hồ sơ, anh/chị chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng thư theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Nhấn chọn CMND/CCCD/Hộ chiếu người sở hữu chứng thư

Lưu ý: Đơn hàng đặt mua chứng thư số phải thực hiện thanh toán cho MISA trong vòng 7 ngày. Nếu quá thời gian trên, MISA sẽ thu hồi chứng thư số đó.

3.1. Cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu người sở hữu chứng thư

Anh/chị thực hiện cung cấp các giấy tờ liên quan để nộp hồ sơ cho MISA. Đối với chứng thư số của cá nhân. Vui lòng nộp các giấy tờ:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu người sở hữu chứng thư
  Anh/chị tích chọn vào loại giấy tờ muốn sử dụng (CMND/CCCD/Hộ chiếu). Chụp ảnh rõ thông tin trên giấy tờ. Ứng dụng sẽ tự động lấy thông tin lên.
 • Kiểm tra lại thông tin và nhấn Lưu.

3.2. Ký và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư

 • Kiểm tra thông tin đơn đề nghị cấp chứng thư

Sau khi hoàn thành các giấy tờ pháp lý, anh/chị tiếp tục thực hiện ký và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư.

 • Tại màn hình nộp hồ sơ cấp chứng thư, bấm chọn Đơn đề nghị cấp chứng thư
 • Anh/chị kiểm tra lại thông tin trên đơn. Nếu chính xác, nhấn Tiếp theo

Lưu ý: Nếu thông tin trên đơn đề nghị cấp chứng thư số không chính xác. Anh/chị nhấn Chỉnh sửa để thực hiện thay đổi thông tin. Sau đó, nhấn Lưu.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Nộp đơn đề nghị cấp chứng thư

Sau khi kiểm tra xong thông tin đơn, anh/chị thực hiện ký và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư số.

Để ký và nộp đơn đề nghị cấp chứng thư số lên ứng dụng MISA eSign, vui lòng thực hiện như sau:

 • Ứng dụng sẽ hiển thị hướng dẫn thực hiện. Anh/chị vui lòng đọc hướng dẫn.
  Đã hiểu và nắm được thông tin, nhấn Đã hiểu
 • Anh/chị thực hiện theo từng bước như trong hướng dẫn:
  – Thực hiện chia sẻ qua Gmail, Google Driver, Zalo hoặc tải xuống bộ nhớ điện thoại. Sau đó chuyển đơn đã tải lên máy tính.
  – Khi đơn đề nghị đã được chuyển lên máy tính. anh/chị thực hiện in đơn ra giấy.
  – Sau đó, thực hiện ký tay, đóng dấu trực tiếp lên đơn.
  – Cuối cùng, dùng ứng dụng MISA eSign để chụp ảnh lại đơn vừa ký.
 • Chụp ảnh thành công, nhấn Tiếp theo để chuyển bước thực hiện.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Sau khi anh/chị đã hoàn thành các bước trong quy trình nộp hồ sơ cấp chứng thư, nhấn Gửi hồ sơ để thực hiện gửi hồ sơ cho MISA.

Ứng dụng sẽ thông báo: “Các thông tin này sẽ được sử dụng để cấp CTS cho bạn, vui lòng đảm bảo các thông tin này là chính xác trước khi gửi”

 • Nhấn Kiểm tra lại nếu anh/chị muốn xác nhận lại các thông tin trong bộ hồ sợ.
 • Nhấn Gửi hồ sơ nếu anh/chị đã chắc chắn với các thông tin đã khai báo.

Như vậy, anh/chị đã thực hiện nộp hồ sơ thành công. Hồ sơ sẽ được gửi đến cho MISA thẩm định và phê duyệt để cấp phát chứng thư trong thời gian sớm nhất.

Bài viết này hữu ích chứ?