Gia hạn chứng thư số

1. Mục đích

Cho phép NSD thực hiện gia hạn thời gian chứng thư số của đơn vị để tiếp tục sử dụng

2. Hướng dẫn thực hiện
Cách 1: Thực hiện gia hạn trực tiếp trên USB Token

Khi chứng thư số của anh/chị sắp hết hạn, NVKD sẽ liên hệ thông báo để tiếp tục gia hạn

Bước 1: Anh/chị cắm USB Token vào máy tính.

Dưới thanh Desktop, chọn Biểu tượng MISA ESIGN

Bước 2: Tại màn hình MISA CA Token Manager v2.0, anh/chị chọn Gia hạn chứng thư số

Hệ thống yêu cầu: Bạn có muốn gửi yêu cầu gia hạn không?

Nhấn Yes để đồng ý thực hiện

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển sang trang Gia hạn dịch vụ chữ ký số MISA eSign.

Anh/chị chọn gói gia hạn phù hợp, nhấn Gia hạn ngay.

Điền Mã khuyến mãi/giảm giá (nếu có), mã NVKD. Tại đây, anh/chị cũng có thể yêu cầu đặt mua thêm USB Token (nếu muốn)

Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cho đơn hàng cấp mới.

Trường hợp, anh/chị muốn thay đổi thông tin thì có thể thực hiện cập nhật trực tiếp tại đây.

Sau đó, tích chọn và điều khoản xác nhận và nhấn Tiếp tục.

Bước 5: Lựa chọn phương thức toán phù hợp. Sau đó, nhấn Tiếp tục.

Sau khi đặt hàng gia hạn chứng thư số thành công, hệ thống sẽ thông báo kết quả như hình.

Bước 6: Sau khi đặt hàng thành công, NVKD sẽ liên hệ với anh/chị để hoàn thành gia hạn.

Khách hàng sẽ nhận được email thông báo khi hồ sơ gia hạn được phê duyệt.

Anh/chị vui lòng rút ra cắm lại USB Token. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của chứng thư số được gia hạn tại cửa sổ Gia hạn chứng thư số. Anh/chị kiểm tra và nhấn Chấp nhận

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Anh/chị nhập mã PIN của USB Token rồi nhấn Đăng nhập

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Sau khi nhập mã pin thành công, hệ thống yêu cầu xác nhận thông tin chứng thư số

  • Tích chọn nếu thông tin chính xác
  • Nhấn Xác nhận

Như vậy, chứng thư số đã được gia hạn thành công.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Lưu ý:

Sau khi gia hạn thành công, MISA sẽ cấp chứng thư số mới ngay trên USB chứa chứng thư số cũ. Đồng thời giữ nguyên chứng thư số cũ cho đến khi hết hạn.

Sau khi được cấp chứng thư số mới, anh/chị phải thực hiện đăng ký lại chứng thư có serialnumber mới với cơ quan Thuế, Hải quan, BHXH,…

Cách 2: Liên hệ trực tiếp với MISA để thực hiện gia hạn chứng thư số

Trong trường hợp không muốn tự gia hạn, anh/chị có thể liên hệ với nhân viên kinh doanh hoặc tư vấn hỗ trợ khách hàng của MISA để thực hiện gia hạn cho chứng thứ số của anh/chị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan