1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app MISA ESIGN
  3. Hướng dẫn xem lại các tài liệu đã ký/cần ký

Hướng dẫn xem lại các tài liệu đã ký/cần ký

Sau khi thực hiện ký xong, để xem lại các tài liệu đã ký/cần ký, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng MISA ESIGN và nhấn chọn mục Tài liệu. Sau đó nhấn vào biểu tượng  

trên màn hình

Bước 2: Tích chọn Tài liệu đã ký/tài liệu cần ký tùy theo mục đích. Để thực hiện tìm kiếm nhanh, gõ tên tài liệu vào ô tìm kiếm.

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles