1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app MISA ESIGN
  3. Thiết lập mẫu chữ ký trên ứng dụng MISA ESIGN

Thiết lập mẫu chữ ký trên ứng dụng MISA ESIGN

Cho phép anh/chị thiết lập hoặc thay đổi mẫu chữ ký của mình.

Anh/chị thao tác trên ứng dụng như sau:

1. Tạo chữ ký

Bấm chọn Tài Khoản, nhấn “biểu tượng hình chiếc bút” để sửa.

Hệ thống cho phép anh/chị Chụp ảnh/Tải lên mẫu chữ ký có sẵn. Hoặc có thể nhấn chọn Vẽ tay để tạo chữ ký trực tiếp trên nền ứng dụng.

Cuối cùng, nhấn Hoàn thành để lưu lại chữ ký vừa tạo.

2. Tạo chữ viết tắt

Đối với các tài liệu nhiều trang, cần xác nhận những trang không bao gồm chữ ký. Khách hàng có thể tạo chữ viết tắt để thực hiện chèn trên các trang không có chữ ký để đảm bảo tính pháp lý của tài liệu.

Các bước thiết lập/thay đổi anh/chị làm tương tự tạo chữ ký.

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles