1. Home
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Sử dụng app MISA ESIGN
  4. Thay đổi thông tin trên chứng thư số
  1. Home
  2. Tính năng mới
  3. Phiên bản R 2.2
  4. Thay đổi thông tin trên chứng thư số
  1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app MISA ESIGN
  3. Thay đổi thông tin trên chứng thư số

Thay đổi thông tin trên chứng thư số

Khi có nhu cầu chỉnh sửa thông tin trên chứng thư số, ứng dụng cho phép thay đổi hoặc thu hồi chứng thư khi không có nhu cầu sử dụng. Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Truy cập ứng dụng MISA ESIGN, Nhấn Tài khoản\Quản lý chứng thư

Chọn chứng thư muốn thay đổi thông tin

2. Tiếp tục nhấn vào biểu tượng cài đặt , chọn Thay đổi thông tin

3. Nhập mã PIN

4. Thay đổi thông tin chứng thư

Anh/chị có thể thay đổi thông tin về số điện thoại/ email liên hệ, tên công ty, địa chỉ…

Nhấn Cập nhật để hoàn thành thay đổi

Ngoài việc đổi email/số điện thoại thì khi cập nhật thông tin khác MISA sẽ thẩm định và xét duyệt lại hồ sơ của khách hàng để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Bấm Đồng ý để lưu lại thông tin

5. Xét duyệt hồ sơ

MISA sẽ tiến hành xét duyệt và thẩm định lại hồ sơ của khách hàng. Vui lòng bổ sung thêm giấy tờ hoặc thay đổi thông tin khi được yêu cầu.

Xem hướng dẫn về quá trình thẩm định hồ sơ tại đây

Lưu ý: Nếu khách hàng không muốn thay đổi thông tin có thể nhấn Hủy để quay lại trạng thái như khai báo lúc đầu

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles