1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng app MISA ESIGN
  3. Hướng dẫn gửi hợp đồng/văn bản cho người khác ký

Hướng dẫn gửi hợp đồng/văn bản cho người khác ký

Khi anh/chị có nhu cầu muốn gửi tài liệu cho người khác ký, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng eSign sau đó vào mục Tài liệu

Bước 2: Chọn tài liệu muốn gửi, sau đó nhấn nút

Chọn Gửi đi.

Bước 3: Có thể gửi tài liệu cho một hoặc nhiều người qua các ứng dụng sau: Zalo, Gmai, Skype

Lựa chọn ứng dụng phù hợp và tiến hành gửi tài liệu theo hướng dẫn từ chương trình.

Updated on 16 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles