1. Home
 2. Hướng dẫn ký MISA ESIGN
 3. Ký trên các sản phẩm của MISA
 4. Ký MISA ESIGN trên phần mềm MeInvoice.vn bản website

Ký MISA ESIGN trên phần mềm MeInvoice.vn bản website

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số MISA ESIGN khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MeInvoice.vn bản Website.

1. Thiết lập chữ ký số
 • Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.
 • Nhấn Kết nối ngay. Đăng nhập tài khoản MISA ESIGN.
  • Khai báo thông tin tài khoản MISA ESIGN (là thông tin Số điện thoại, email đã đăng ký khi mua chứng thư cung cấp hồ sơ được yêu cầu)
  • Nhấn Đăng nhập.
 • Nhập mã PIN/ nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tử

 • Nếu tích chọn: Chương trình sẽ yêu cầu nhập mã xác thực mỗi lần thực hiện ký số.
 • Nếu không tích chọn: Chỉ cần nhập mã xác thực khi đăng nhập tài khoản MISA ESIGN.
2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử.

(Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)


Updated on 4 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles