1. Home
  2. Đặt mua và cấp chữ ký số MISA ESIGN
  3. 3. Nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số

3. Nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số

Sau khi Cài đặt và đăng nhập ứng dụng MISA ESIGN, anh/chị thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây để nộp hồ sơ đăng ký chứng thư số.

1. Chọn đơn hàng cần khai báo hồ sơ

Vào danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng cần khai báo.

Nhấn <Tiếp tục>

2. Khai báo thông tin hồ sơ

Hồ sơ bao gồm: “Đơn đăng ký chứng thư số”“Hồ sơ pháp lý”

2.1. Khai báo đơn đăng ký chứng thư số

Anh/chị có thể xem hướng dẫn tải đơn đăng ký chứng thư số Tại đây

  • Trường hợp 1: đơn đăng ký dạng ký tay.

Chọn <Dạng ký tay>

Nhấn <Chọn ảnh/Chụp ảnh> để tải đơn đăng ký lên ứng dụng.

Nhấn <Tiếp tục>

  • Trường hợp 2: Đơn đăng ký dạng ký số

Chọn <Dạng ký số>

Nhấn <Tải File> để tải đơn đăng ký lên ứng dụng

Nhấn <Tiếp tục>

2.2. Khai báo hồ sơ pháp lý

Với mỗi loại chứng thư số, anh/chị thực hiện khai báo thông tin như sau:

  • Chứng thư số tổ chức, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
  • Chứng thư số cá nhân, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
  • Chứng thư số cá nhân thuộc tổ chức, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
3. Gửi hồ sơ cho MISA

Để đảm bảo thông tin khai báo là chính xác, anh/chị kiểm tra lại thông tin đã khai báo một lần nữa.

* Trường hợp 1: Thông tin hồ sơ chưa chính xác, anh/chị có thể sửa lại bằng cách nhấn vào hình ảnh “chiếc bút“.

Sau khi sửa thông tin xong, anh/chị nhấn “Lưu”. Sau đó nhấn <Gửi hồ sơ đăng ký> để nộp hồ sơ.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là gửi-hs-2.png

* Trường hợp 2: Thông tin hồ sơ đã chính xác, anh/chị nhấn <Gửi hồ sơ đăng ký> để nộp hồ sơ

Gửi hồ sơ xong, hệ thống sẽ hiển thị thông báo gửi thành công và thể hiện trạng thái các bước trên ứng dụng. Dấu tích xanh biểu thị trạng thái đã hoàn thành. Kí hiệu đồng hồ biểu thị trạng thái chưa hoàn thành của bước tiếp theo

Sau khi khai báo và gửi hồ sơ thành công. MISA sẽ thực hiện thẩm định hồ sơ của anh/chị.

Updated on 15 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles