Thực hiện ký trên mobile

Anh/chị có thể chọn tài liệu ký từ nhiều nguồn khác nhau VD: Thư viện, chụp ảnh, Google driver… Chương trình cũng đã trợ nhiều định dạng file như: .pdf, .png, .jpg, .doc …

Anh chị thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào ứng dụng MISA ESIGN, thêm tài liệu cần ký

Chọn nguồn lấy tài liệu

* Khuyến nghị nên dùng file ảnh có dụng lượng dưới 100mp

Tiếp theo lựa chọn đối tượng ký là “Tôi ký”

Chọn “Chữ ký” hoặc “Ký nháy”

Di chuyển chữ ký đến vùng cần đặt chữ ký

Nhấn “Ký ngay”

Tại đây hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra thiết bị đã được ghi nhớ hay chưa

* Trường hợp1: Thiết bị đã được ghi nhớ. Hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức xác thực khi ký để hiển thị cách xác thực tương ứng

  • Trường hợp chọn xác nhận bằng mã PIN: Hiển thị màn hình nhập mã PIN
  • Trường hợp chọn xác nhận bằng mã OTP: Hiển thị màn hình nhập mã OTP

* Trường hợp 2: Thiết bị chưa được ghi nhớ (thiết bị lạ).

Đầu tiên hệ thống sẽ yêu cầu “Định danh thiết bị” bằng mã OTP

Sau đó căn cứ vào hình thức xác thực khi ký để hiển thị cách xác thực tương ứng

  • Trường hợp chọn xác nhận bằng mã PIN: Hiển thị màn hình nhập mã PIN
  • Trường hợp chọn xác nhận bằng mã OTP: Hiển thị màn hình nhập mã OTP

* Lưu ý: Trường hợp thiết bị chưa được ghi nhớ (thiết bị lạ). Tại bước định danh thiết bị, nếu anh/chị tích chọn “Không hỏi lại trên thiết bị này” lần ký tiếp theo sẽ không phải định danh thiết bị lạ nữa.

Sau khi nhập mã xác nhận chính xác. Hệ thống sẽ thông báo ký tài liệu thành công. Anh/chị vào danh sách “Tài liệu” để kiểm tra lại tại tài liệu đã ký.

Hình ảnh chữ ký phóng to

* Chú ý: Trường hợp ký trên MISA ESIGN Tools hệ thống cũng thực hiện bảo mật tương tự

Updated on 26 Tháng Năm, 2020

Was this article helpful?

Related Articles